8 kwietnia 2021

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – spotkanie informacyjne on- line

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych w ramach konkursu realizowanego w projekcie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. W związku z tym zaplanowane zostały spotkania informacyjne 14 i 15 kwietnia 2021 r., podczas których uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą naboru i zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych. Planowane spotkania on-line dla potencjalnych grantobiorców skierowane są do organów prowadzących publiczne lub niepubliczne przedszkola, szkoły, placówki specjalne, a udział w nich będzie możliwy po dokonaniu  rejestracji elektronicznej.

 

Szczegółowe informacje znajdują na stronie projektu:

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/pilotazowe-wdrozenie-modelu-scwew/pilotazowe-wdrozenie-modelu-scwew-aktualnosci/