24 maja 2010

PILNE! Informacja dla dyrektorów szkół i placówek w związku z zagrożeniem powodziowym

W związku z powodzią obejmującą coraz większy obszar Polski, Lubuski Kurator Oświaty zwraca się do wszystkich dyrektorów szkół i placówek na terenie województwa o przekazywanie informacji na temat działań, które będą podejmować wobec ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Informacje proszę przekazywać na bieżąco, w miarę zaistnienia potrzeby działania, z wykorzystaniem Tabeli nr 1, na adres elektroniczny: j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl (tel. 95/725 50 15)

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmie działania mające na celu pomoc dla uczniów dotkniętych katastrofą w formie wypoczynku letniego finansowanego z budżetu państwa oraz zapewnienia niezbędnych artykułów w ramach rządowego programu „wyprawka szkolna”. W związku z powyższym proszę o przekazanie informacji o ewentualnym rozmiarze szkód dotyczących uczniów i poniesionych przez szkoły i placówki na terenie województwa lubuskiego wg wzoru – Tabela nr 2.

 

 

Załącznik: Tabela nr 1; Tabela nr 2