23 kwietnia 2015

Otwarty konkurs ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014 – 2016” w 2015 roku

logo koPrzypominamy, że Lubuski Kurator Oświaty w dniu 20 kwietnia 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 roku.

 

Podmioty uprawnione mogą składać oferty w terminie do dnia 12 maja 2015 roku do godz. 15:30 w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10 – decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://www.bip.ko-gorzow.edu.pl/

 

w zakładce: „Konkursy ofert”.