9 września 2016

Otwarcie pierwszej w województwie lubuskim sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego do edukacji najmłodszych „Ognik”

ognik6 września 2016 roku Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa wzięła udział w otwarciu pierwszej w województwie lubuskim sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego „Ognik” dla najmłodszych, która stanowić będzie bazę edukacyjną propagującą bezpieczne zachowanie wśród dzieci. Sala znajduję się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Walczaka 108.


Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Jarosław Korzeniewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. bryg. Krzysztof Strzyżykowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Eugeniusz Kurzawski oraz przedstawiciel najmłodszych Mateusz Ząber  ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie.

Program Ognik jest komponentem Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła. W ramach programu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. powstała pierwsza w województwie lubuskim sala bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Sala przeznaczona jest do działań instruktażowo-edukacyjnych służących kształtowaniu u dzieci prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Program zakłada przekazywanie dzieciom wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu i szkole oraz unikania zabaw stwarzających ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia własnego lub innych osób. Sposób realizacji programu Ognik polega na organizowaniu zabaw tematycznych, umożliwiających dzieciom doświadczanie i przeżywanie różnych sytuacji problemowych. Poprzez zabawę dzieci ćwiczą w bezpiecznych warunkach pod opieką specjalisty prawidłowe zachowania w sytuacji potencjalnego zagrożenia, np. zgłoszenie pożaru, ewakuowanie się podczas pożaru.

Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów przygotowanych w ramach programu do pracy z dziećmi w wieku 5-8 lat.

W imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. i własnym zachęcamy do udziału w zajęciach organizowanych w ramach programu Ognik Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

{gallery}/galerie/201609066{/gallery}