8 kwietnia 2024

Ogólnopolski rzecznik praw ucznia – powołanie Zespołu do spraw Praw i Obowiązków Ucznia przy Ministrze Edukacji

W MEN powstał zespół ekspercki do spraw praw i obowiązków ucznia, który będzie pracował nad zmianami ustawowymi dotyczącymi praw ucznia, a także powołania rzecznika praw ucznia – poinformowała na konferencji Minister Edukacji Barbara Nowacka.

Zespół zajmie się analizą i oceną przepisów dotyczących praw i obowiązków ucznia, a także wypracuje projekty przepisów ustawowych o prawach i obowiązkach ucznia, o rzeczniku praw ucznia na poziomach: ogólnopolskim, wojewódzkim i szkolnym, wzmocnieniu samorządu uczniowskiego w systemie oświaty. Zespół będzie też ciałem doradczym ministra i będzie mógł przygotowywać opinie i stanowiska w zakresie praw i obowiązków ucznia. W skład zespołu weszli eksperci ze środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, przedstawiciele kuratoriów i samorządowych rzeczników praw ucznia oraz nauczyciele-praktycy zaangażowani w walkę o prawa ucznia, wśród nich Kacper Lawera, Dyrektor Departamentu Komunikacji w MEN, który został przewodniczącym zespołu.

Załączniki