11 czerwca 2014

Odbiór tablic „Szkoła w ruchu” i „Przedszkole w ruchu”

logo koSzanowni Państwo

Dyrektorzy przedszkoli i szkół

województwa lubuskiego

 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli, którym Minister Edukacji Narodowej przyznał tytuł Szkoła/Przedszkole w ruchu do odbioru tablic „Szkoła/Przedszkole w ruchu”.

 

Proszę sprawdzić na mapie szkół i przedszkoli w ruchu dostępnej na stronie MEN www.men.gov.pl w zakładce Rok szkoły w ruchu/Mapa szkół i przedszkoli w ruchu, czy Państwa szkoła/przedszkole jest zaznaczone na zielono.

Tablice będą wydawane w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, pok.534.

 

Szkoły będą miały również możliwość odbioru tablic podczas spotkań z Lubuskim Kuratorem Oświaty. Harmonogram spotkań będzie zamieszczony na stronie www.ko-gorzow.edu.pl. w terminie późniejszym.