15 stycznia 2024

Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego realizowany w ramach XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Wytwórnia Filmów Oświatowych – główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych – uprzejmie informuje, iż jednomyślną decyzją Rady Programowej Festiwalu termin i metoda organizacji XX edycji MFFP został zmieniony – w następujący sposób:
Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego oraz inne konkursy i wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla młodzieży odbędą się w dniach 22 – 23 marca 2024 roku, zaś główny Konkurs Filmowy XX MFFP przeznaczony dla profesjonalistów i towarzyszące mu wydarzenia, odbędzie się w dniach 11 – 15 czerwca 2025 roku.
Wobec takiej zmiany terminów wydarzeń festiwalowych, zmianie ulega także termin zgłaszania filmów do Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego oraz pozostałych konkursów przeznaczonych dla młodzieży – Konkursu Fotograficznego i Plastycznego.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego
to największy przegląd filmu przyrodniczego w Polsce o ugruntowanej renomie i długoletniej tradycji sięgającej roku 1980. Zasadniczym celem Festiwalu, realizowanym konsekwentnie od lat, jest udostępnianie i upowszechnianie dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej w specyficznym obszarze filmu przyrodniczego. Wobec zmiany terminów wydarzeń festiwalowych, zmianie ulega także termin zgłaszania filmów do Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego oraz pozostałych konkursów przeznaczonych dla młodzieży – Konkursu Fotograficznego i Plastycznego.

PRACE KONKURSOWE NALEŻY PRZESŁAĆ DO WYTWÓRNI FILMÓW OŚWIATOWYCH W ŁODZI DO DNIA 15 MARCA 2024 ROKU w postaci pliku cyfrowego do pobrania (link) – na adres wfo@wfo.com.pl i j.schmidt@wfo.com.pl. Oprócz filmu należy przysłać wypełnioną Kartę zgłoszeniową (formularz Karty – w załączeniu).
Prace na Konkurs Fotograficzny i Plastyczny należy przysłać na adres pocztowy Wytwórni Filmów Oświatowych – ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź – lub dostarczyć osobiście.
Wskazane jest, aby prace konkursowe związane były tematycznie z mottem XX MFFP – „CZWARTA NATURA – KU ZIELONYM MIASTOM”, czyli zjawiskiem „powrotu przyrody” w przestrzenie miejskie.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Filmu Przyrodniczego kwalifikowane będą prace autorów w wieku od 10 do 20 lat, o czasie projekcji od 3 do 15 minut, zrealizowane po 01.01.2023 roku.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Fotografii Przyrodniczej kwalifikowane będą prace
młodzieży w wieku od 10 do 20 lat.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Plastycznym (rysunek, malarstwo, grafika itp.) kwalifikowane będą prace młodzieży ze szkół podstawowych.

Planowany jest następujący przebieg „części młodzieżowej” XX MFFP:
22.03.2024 – Pokaz filmów zakwalifikowanych do Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego połączony z Galą Wręczenia Nagród laureatom wszystkich trzech Konkursów Młodzieżowych – w kinie „Kinematograf” łódzkiego Muzeum Kinematografii.
23.03.2024 – Wycieczka do Pałacu w Nieborowie połączona z pokazem filmu „KWIATY I JASZCZURY. HISTORIA MAJOLIKI NIEBOROWSKIEJ”.

SZCZEGÓŁOWE REGULAMINY Konkursów Młodzieżowych XX MFFP znajdują się w załączeniu.

Załączniki