4 marca 2017

Lubuskie klasy mundurowe o profilu policyjnym

Policja 1W piątek (3 marca br.) Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty uczestniczyła w spotkaniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosława Janiaka z przedstawicielami lubuskich szkół, w których prowadzone są klasy mundurowe o profilu policyjnym. Salę konferencyjną lubuskiej Policji wypełnili dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz komendanci jednostek powiatowych i miejskich, na terenie których takie klasy funkcjonują.

 

Podczas spotkania zaprezentowały się szkoły, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym, omówiono zakres i formy współpracy tych szkół z jednostkami województwa lubuskiego, przekazano informacje dotyczące sposobu funkcjonowania policyjnych struktur oraz zasad naboru i wymagań w zakresie możliwości pełnienia policyjnej służby.

Spotkanie zostało bardzo dobrze ocenione przez przedstawicieli szkół, którzy otrzymali zapewnienie, że „spotkania takie będą kontynuowane cyklicznie, aby sposób edukowania uczniów z klas mundurowych o profilach policyjnych był jak najbardziej optymalny”.

 

 {gallery}/galerie/20170304{/gallery}