31 marca 2015

Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych za okres IX-XI roku szkolnego 2014/2015

logo koNa podstawie § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie  ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych za okres IX-XI roku szkolnego 2014/2015.

 

 

 

 

Wspomaganie szkół i placówek – analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres IX-XI roku szkolnego 2014-2015.doc

 

Przykład 1 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.doc

 

Przykład 2 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.doc