17 sierpnia 2017

Lubuski Kurator Oświaty, Policja i Straż Pożarna na obozie harcerskim w Krzeczkowie

na obozie harcerskim w Krzeczkowie13 sierpnia 2017 r. Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty wraz z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej odwiedzili harcerzy wypoczywających na obozie w Krzeczkowie. Jest to wynik decyzji premier Beaty Szydło, która po tragedii na obozie harcerskim w Suszku, w województwie pomorskim zaleciła kontrole miejsc pobytu dzieci i młodzieży na obozach w całym kraju.

W Harcerskiej Bazie Obozowej Krzeczków w okolicach Świebodzina nad jeziorem Niesłysz pod namiotami wypoczywają obecnie w trzech podobozach harcerze z Nowej Soli, Legnicy i Zielonej Góry. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa komendant obozu, kierownicy poszczególnych podobozów, opiekunowie drużyn, dwóch ratowników i pielęgniarka.

Podczas wizyty poszczególne obozowiska zostały sprawdzone pod względem zabezpieczenia w sprzęt przeciwpożarowy oraz prawidłowości wytyczenia i oznakowania dróg ewakuacyjnych. Z harcerzami przeprowadzone zostały rozmowy nt. zasad postępowania podczas ewentualnych niebezpiecznych sytuacji oraz zachowania w czasie ewakuacji.

na obozie harcerskim w Krzeczkowie
na obozie harcerskim w Krzeczkowie
na obozie harcerskim w Krzeczkowie
na obozie harcerskim w Krzeczkowie
na obozie harcerskim w Krzeczkowie
na obozie harcerskim w Krzeczkowie