29 kwietnia 2015

Konsultacje dotyczące otwartego konkursu ofert w 2015 roku w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014 – 2016” organizowanego na terenie województwa lubuskiego.

logo koW związku z ogłoszonym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w dniu 20 kwietnia 2015 roku otwartym konkursem ofert na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 roku uprzejmie informujemy, że w dniach 4, 5 i 7 maja br. odbędą się konsultacje dotyczące procedury aplikowania i sposobu realizacji zadań w ramach ww. Programu.

 

 

Konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 • 4 maja – Gorzów Wlkp. w godz. 14:00 do 15:30 w sali 416 Kuratorium Oświaty
  w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10;
 • 5 maja – Zielona Góra w godz. 14:00 do 15:30 w  Szkole Podstawowej nr 18,
  ul. Francuska 10 w Zielonej Górze;
 • 7 maja – Żary w godz. 14:00 do 15:30 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Częstochowska 15 w Żarach.

 

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania ofert, tj.:

 1. organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,
  z późn. zm.) prowadzących działalność w zakresie oświaty i wychowania;
 2. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy;
 3. jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubuskiego.