5 listopada 2015

Konkurs na zastępcę dyrektora w Szkole Europejskiej Bruksela I

 

men2Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I .

 Wyłonieni w konkursie kandydaci zostaną zgłoszeni do konkursu organizowanego w Brukseli przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.

 Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

Załączniki 

Załącznik 2 – wzór oświadczenia

Załącznik 1 – ogłoszenie o konkursie