1 grudnia 2020

Konferencja on-line „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” (10-11 grudnia 2020 r.)

Minister Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”. Wydarzenia odbędzie się 10 i 11 grudnia 2020 r. i zostanie przeprowadzone w formule on-line.

„Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów” – konferencja on-line 

Konferencja naukowo-metodyczna pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” jest skierowana do przedstawicieli uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół, a także pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy i doświadczeń między osobami zainteresowanymi tematem przygotowania kadr do edukacji włączającej.

Mamy nadzieję, że wydarzenie stanie się źródłem pomysłów oraz inspiracją do wdrażania skutecznych sposobów rozwijania kompetencji przyszłych i już aktywnych zawodowo nauczycieli do pracy na rzecz budowy kultury i praktyki włączenia. Chcielibyśmy także, aby przedsięwzięcie , przyczyniło się do wzmocnienia dialogu na temat aktualnych potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju kadr systemu oświaty.

Dodatkowe informacje

Konferencja została zaplanowana na 10 i 11 grudnia 2020 r. W pierwszym dniu odbędą się wykłady oraz panel dyskusyjny, a podczas drugiego dnia warsztaty i prezentacja dobrych praktyk uczelni w zakresie kształcenia przyszłych nauczycieli.

Program konferencji oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: Szkoła dostępna – Zintegrowany System Kwalifikacji (kwalifikacje.edu.pl).

Rejestracja: Szkoła Dostępna Dla Wszystkich Uczniów (szkola-dostepna.pl).

Obrazek przedstawia ikonę oraz termin konkursu