19 września 2022

Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego Edukacja włączająca- edukacja dla wszystkich. Nowe standardy zatrudniania specjalistów oraz inne zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konferencji Edukacja włączająca- edukacja dla wszystkich. Nowe standardy zatrudniania specjalistów oraz inne zmiany w obowiązujących przepisach prawa oświatowego, której celem jest  podniesienie wiedzy i umiejętności dyrektorów szkół i placówek w zakresie edukacji włączającej oraz nowych  standardów zatrudniania specjalistów i  ich zadań wynikających z przepisów prawa.

Wydarzenie realizowane będzie w formie on-line 27 września  2022 r. w godzinach od  10.00 do 11.35.

Rejestracja odbywać się będzie za pomocą systemu konferencji Kuratorium Oświaty do dnia 26 września  2022r.  do godz. 15.00 (liczba miejsc ograniczona). Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają drogą e- mailową powiadomienie wraz z linkiem do spotkania.

 

System konferencji

Załączniki

Program
Data: 2022-09-19, rozmiar: 270 KB