6 maja 2024

Komunikat w sprawie ewidencji wyników testów sprawności fizycznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych (kl. IV-VIII), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkól I stopnia
w województwie lubuskim

 

Przypominamy, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz dla szkół ponadpodstawowych w zakresie wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2023/2024 nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek przeprowadzania na lekcjach wychowania fizycznego czterech prób sprawności fizycznej, raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od marca do kwietnia – we wskazanych klasach/typach szkół oraz wpisywania ich wyników w postaci zanonimizowanej do ewidencji „Sportowe Talenty”.
Jeżeli Państwa szkoła nie wykonała tego zadania, prosimy o jak najszybsze dopełnienie powyższego obowiązku i wpisanie wyników testów sprawności do ewidencji „Sportowe Talenty”.

Informacja o programie „Sportowe talenty” i jego zasadach:
https://www.gov.pl/web/edukacja/odkrywajmy-sportowe-talenty–testy-sprawnosciowe-w-szkolach