26 lipca 2019

Komunikat MEN w bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Strony internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

2. System powiadamiania ratunkowego. Serwis Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. To numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej, zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM.

3. Informacje dla podróżujących. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/.  W serwisie znajdują się informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ. W profilach krajów można znaleźć informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.

4. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będą mogły podjąć szybki kontakt czy odpowiednią pomoc.

5. Mapa kąpielisk. Główny Inspektor Sanitarny opracował mapę, na którą nanoszone są aktualne informacje o stanie kąpielisk w całym kraju. Warto śledzić na bieżąco informacje na stronie https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska/mapa.

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – działania służb państwowych i ratunkowych

 

Jak co roku o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży dbają służby i inne formacje państwowe. Nie tylko intensyfikują kontrole, ale organizują również dodatkowe działania, które mają ograniczyć potencjalne zagrożenia.

 

1. Bezpieczne zachowania na drodze – działania policji

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji prowadzą funkcjonariusze policji. W tym roku policja uruchomiła „Mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2019”, na której prezentuje bieżącą liczbę i lokalizację wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. W ten sposób policja chce przemówić do wyobraźni kierowców i ograniczyć niebezpieczne zachowania drogowe.

Jak co roku policja informuje również o możliwości przeprowadzenia kontroli autobusów. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowało wykaz punktów w kraju wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia kontroli autobusów. Wykaz punktów kontroli autobusów znajduje się na stronie

http://dlakierowcow.policja.pl/dk/profilaktyka/175118,WYKAZ-PUNKTOW-KONTROLI-AUTOBUSOW-BEZPIECZNE-WAKACJE-2019.html.

Podczas wakacji, w każdy czwartek, na stronie internetowej policja.pl będą pojawiać się również „Fakty i mity na drodze” dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2. „Bezpieczny autokar” – kontrole Inspekcji Transportu Drogowego

Wraz z rozpoczęciem wakacji Inspekcja Transportu Drogowego po raz kolejny uruchomiła akcję „Bezpieczny autokar”, podczas której inspektorzy szczegółowo sprawdzają stan techniczny autobusów, czas pracy i trzeźwość kierowców. Kontrole są przeprowadzane także na wniosek rodziców i opiekunów wycieczek. W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym skontrolowano 1670 autokarów, zatrzymano 71 dowodów rejestracyjnych. Liczba kontroli prowadzonych przez ITD stale rośnie, dlatego rodzice lub opiekunowie powinni zgłosić autokar do kontroli najlepiej na kilka dni przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie, kontaktując się z właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego – adresy są dostępne na stronie http://www.gitd.gov.pl/kontakt/witd.

3. „Bezpieczny piątek” – akcja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

O bezpieczeństwo podczas wakacji zadbały także PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Straż Ochrony Kolei częściej kontroluje służbowe przejścia na mostach i wiaduktach oraz tzw. „dzikie przejścia”, by zapobiec wkraczaniu na tory szczególnie dzieci i młodzieży. Umundurowane patrole SOK, a po cywilnemu funkcjonariusze grupy operacyjno-interwencyjnej prowadzą w pociągach regularne działania zapobiegające kradzieżom.

W tym roku kolejarze rozpoczęli akcję „Bezpieczny piątek”. To dodatkowe kontrole zachowań kierowców, rowerzystów i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych. Pracownicy PLK wspólnie z policją i Strażą Ochrony Kolei w każdy wakacyjny piątek informują, edukują, rozdają ulotki oraz przypominają o zasadach przekraczania torów. Kierowcy otrzymają informację o projekcie  #ŻółtaNaklejkaPLK.

4. „Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu” – film Specjalnej Grupy Płetwonurków RP

Specjalna Grupa Płetwonurków RP przygotowała film „Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu”, który w szczegółowy sposób przedstawia pracę morskich służb ratunkowych. Film zawiera szereg informacji, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i właściwie reagować w sytuacji zagrożenia. W materiale widzowie znajdą także wiele wskazówek, jak w odpowiedni sposób ratować topiącą się osobę, by nie narażać własnego życia lub zdrowia. Film jest szczególnie aktualny w wakacje, gdy wiele rodzin wypoczywa nad wodą.

Film „Bezpieczeństwo i ratowanie życia na morzu” został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Można go bezpłatnie obejrzeć na stronie https://vimeo.com/342440165/0b78ba0904.