22 czerwca 2018

Kampania Kolejowe ABC

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W załączeniu przekazuję list Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na obszarach kolejowych. Zachęcamy do zapoznania się z listem oraz do wzięcia udziału w proponowanym ogólnopolskim projekcie pn. Kampania Kolejowe ABC. Celem projektu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa i wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków czy przejazdów kolejowych poprzez prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych.

Załączniki

1. List Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
Data: 2018-06-22, rozmiar: 535 KB