8 kwietnia 2024

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”

Zapraszamy do udziału w kampanii edukacyjnej „Błędy kształcą”. Jest to inicjatywa skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli. Jej założeniem jest zmiana perspektywy nauczania i uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie błędów jako nieodłącznej części procesu edukacyjnego. Oparta jest ona na przekonaniu, że każdy uczy się we własnym tempie, a popełnianie błędów nie jest porażką, lecz cenną lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski, by się rozwijać.

Celami kampanii są:

  • promowanie pozytywnego wartościowania błędów: dążenie do zmiany spojrzenia nauczycieli, uczniów i rodziców na błędy, ukazując je jako naturalną część procesu nauki i niezbędny element rozwoju;
  • rozwój umiejętności krytycznego myślenia: poprzez analizę błędów, uczestnicy projektu rozwijają umiejętność krytycznego myślenia, autorefleksji;
  • tworzenie przestrzeni bezpiecznej dla błędów: propagowanie atmosfery otwartości, w której uczniowie i nauczyciele czują się komfortowo, przyznając się do błędów, co prowadzi do bardziej efektywnej komunikacji i współpracy;
  • ograniczenie oceniania wyrażonego stopniem na rzecz informacji zwrotnej: zwiększenie roli informacji zwrotnej jako głównego narzędzia wspierającego rozwój uczniów;
  • podnoszenie samooceny i poprawa umiejętności samoregulacji: rozwijanie umiejętności samooceny i samoregulacji u uczniów, aby umożliwić im bardziej świadome zarządzanie własnym procesem nauki;
  • rozwijanie umiejętności uczenia się: promowanie kształcenia uczniów w zakresie metod uczenia się oraz korzystania z błędów jako narzędzia edukacyjnego.

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Więcej informacji w załączonym informatorze oraz pod adresem: https://spokopolski.pl/dla-nauczycieli/kampania-edukacyjna-bledy-ksztalca/

Załączniki

Informator
Data: 2024-04-08, rozmiar: 300 KB