20 kwietnia 2016

Informacja MEN – oferta komercyjna na zakup alkomatów przez szkoły.

men2W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą oferty komercyjnej na zakup alkomatów przez szkoły.

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół!

Z upoważnienia kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej i w związku z licznymi pytaniami dyrektorów szkół, do których zgłasza się osoba oferująca sprzedaż alkomatu, powołując się na działania programów i przedstawiającą się, jako pracownik MEN, uprzejmie informuję, że:

Wszystkie projekty i działania realizowane w ramach rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” są oferowane szkołom bezpłatnie!

Szkoły i placówki oświatowe przystępujące dobrowolnie do udziału w różnych projektach obu programów nie ponoszą żadnych kosztów. Dotyczy to: udziału w konferencjach, szkoleniach, treningach, korzystania z infolinii interwencyjno-informacyjnej, pomocy online oraz z portali i serwisów merytorycznych dla uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli.  Działania w ww. programach nie zakładają także sprzedaży alkomatów dla szkół i tym podobnych akcesoriów.

Z poważaniem,

Elżbieta Matejka

Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej