2 września 2016

Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 w województwie lubuskim

rozpoczecie1 września br. w Przytocznej odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp Tadeusz Lityński. Oficjalna część odbyła się w Zespole Szkół w Przytocznej. Uczniom oraz nauczycielom życzenia na nowy rok szkolny 2016/2017 złożyła Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, która również odczytała list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, skierowany do uczestników uroczystości.


W uroczystości uczestniczyli Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Wójt Gminy Przytoczna Bartłomiej Kucharyk, licznie przybyli zaproszeni goście oraz dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły, rodzice i oczywiście najważniejsi uczniowie.

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa odniosła się do wszystkich dobrych zmian realizowanych w lubuskich placówkach oświatowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz do projektu w Gminie Przytoczna pn. „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku szkolnego gimnazjum o część dydaktyczną Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturę techniczną”. Dobre wychowanie i wykształcenie ma znaczenie nie tylko dla samych uczniów. Pamiętajmy, że wychowujemy i kształcimy nowe pokolenia dla naszej wspólnej przyszłości. – podkreślała Lubuski Kurator Oświaty oraz podziękowała wszystkim Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom, Starostom, Marszałkowi Województwa za mądre i odpowiedzialne gospodarowanie obiektami oświatowymi, bo inwestycja w edukację dzieci i młodzieży to najefektywniejszy sposób budowania wiosek i miast, w których żyjemy.

Pani Ewa Rawa zaznaczyła również, że przykładem mądrego gospodarowania samorządowego jest właśnie obiekt oświatowy w Przytocznej, bowiem w krótkim czasie i dzięki staraniom Pana Wójta Bartłomieja Kucharyka szkoła wzbogaciła się w 25 sal lekcyjnych, bibliotekę, nową pracownię komputerową. Klasy wyposażone są w tablice interaktywne oraz nowe meble i pomoce dydaktyczne. Lubuski Kurator Oświaty wskazała również podstawowe założenia wspólnej debaty o systemie oświaty, którą prowadzi się już od kilku miesięcy. Nowy rok szkolny będzie zatem rokiem, w którym zwrócimy szczególną uwagę na upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji informatycznych, kształtowanie postaw i wychowanie do wartości, jak również podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Na koniec Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa przypomniała o wychowaniu patriotycznym i budowaniu tożsamości młodego pokolenia Polaków, przypominając treść wystąpienia Pana Prezydenta Andrzeja Dudy na pogrzebie naszych bohaterów zamordowanych przez władze komunistyczne, Danuty Siedzikówny, ps. „Inka” i Feliksa Selmanowicza, ps. „Zagończyk”, żebyśmy zawsze i w każdych okolicznościach umieli zachować się, jak trzeba.

 

 

{gallery}/galerie/20160901{/gallery}