10 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni Państwo

25 kwietnia 2017 r.  w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej.  Ministerstwo zaprasza do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej.

W trakcie Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z  energetyką jądrową. Podczas konferencji odbędzie się dyskusja „Jak kształcić kadry dla energetyki jądrowej?”, dotycząca polskiej strategii budowania kompetencji branżowych.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie poświęconej forum link: http://www.me.gov.pl/node/27100

Organizatorzy uprzejmie zapraszają do udziału w Forum. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: agnieszka.negadowska@me.gov.pl (tel. 22 693 47 42) lub justyna.bracha-rutkowska@me.gov.pl (tel. 22 693 4630).