21 kwietnia 2011

I Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w województwie lubuskim

Zapraszamy Państwa do udziału  w  I Wojewódzkim Zjeździe  Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który  organizowany jest  18 maja 2011 r. przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu. Zjazd odbędzie się pod honorowym patronatem J. E. Biskupa Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej dra Stefana Regmunta oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Sondeja.

 

Informacja organizatora

 

Adresatem zjazdu oraz konferencji naukowej, która odbędzie się w tym dniu pod hasłem ,,Musicie od siebie wymagać choćby inni od was nie wymagali” (J.P. II) są: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego noszących imię Jana Pawła II. (Zapraszamy z każdej szkoły po 2 osoby- dyrektor szkoły i nauczyciel). Zapraszamy również wszystkie żagańskie szkoły do wzięcia udziału w uroczystościach.

 

Zjazd odbędzie się 18 maja 2011r. (środa) w godz. od 10.00 – 18.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu (ul. Szkolna 42). 

 

W załączeniu prezentujemy szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Zgłoszenia uczestników prosimy przesłać w terminie do 22 kwietnia 2011 r. jednym z podanych sposobów:

– pocztą elektroniczną na adres : szkola3@poczta.onet.pl

– faksem: 68 477 6777  

– pocztą tradycyjną na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II , ul. Szkolna 42, 68-100 Żagań z dopiskiem na kopercie -,,Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II”.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie wpłat  na konto w kwocie 15 zł od osoby  do dnia 29 kwietnia 2011r.:

 

Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3

im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 42

68-100 Żagań

konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Żaganiu

45 9657 0007 0001 0015 8075 0001

 

 

Koordynator: Danuta Urban – dyrektor szkoły

Tel/fax 68 477 6777

e-mail: szkola3@poczta.onet.pl

www.szkolatrzy.home.pl

 

Zał. 1 – program zjazdu

Zał. 2 – formularz zgłoszeniowy