6 marca 2017

I Międzynarodowy, III Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

sp2biskupiecSzkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu zaprasza do wzięcia udziału w „I Międzynarodowym, III Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Hubal”. Zadaniem uczestników jest napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej inspirowanej biografią mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. „Hubal”

Konkurs literacki ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej
dzieci i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora H. Dobrzańskiego
pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa (realizacja 1 priorytetu Ministra Edukacji Narodowej), kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Termin nadsyłania prac mija 28 kwietnia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
•    Szkoła podstawowa 6 – 9 lat
•    Szkoła podstawowa 10 – 13 lat
•    Gimnazjum 13 – 16 lat
•    Rodzice obecnych uczniów i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu (w związku z obchodami
70 – lecia szkoły)
Finał konkursu z udziałem laureatów i rozdaniem nagród nastąpi 19 maja 2017 roku na uroczystym apelu
w kościele bł. Karoliny w Biskupcu.
Załącznik:
1.    Regulamin konkursu.