18 kwietnia 2019

Fundacja ING Dzieciom – Turnusy Uśmiechu

Szanowni Państwo

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów edukacyjnych, inaczej zwanych zielonymi szkołami. Na stronie internetowej www.ingdzieciom.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.

Do udziału w konkursie fundacja zachęca szkoły podstawowe i placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych. Fundacja ING Dzieciom czeka na pomysły na 12-dniowe turnusy. Ważne, aby dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-osobowej grupy uczniów, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w 12-dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Wnioski można składać do 7 maja 2019 r. do godz. 12:00, drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza na stronie www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-edukacyjny

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

– od 21 października do 1 listopada 2019 r.

– od 4 listopada do 15 listopada 2019 r.

– od 18 listopada do 29 listopada 2019 r.

– od 2 grudnia do 13 grudnia 2019 r.

 

Pytania dotyczące konkursu można kierować do organizatora:

Fundacja ING Dzieciom

fundacja@ingdzieciom.pl