14 marca 2016

Ewa Rawa Lubuskim Kuratorem Oświaty

powolanieZ dniem 14 marca 2016 roku Ewa Rawa została powołana przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską na stanowisko Lubuskiego Kuratora Oświaty. Powołanie nastąpiło na wniosek Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.

 

Ewa Rawa urodziła się w 1961 r. w Gorzowie Wlkp. Ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe w zakresie: Organizacji, Zarządzania i Nadzoru Szkolnego (Uniwersytet Szczeciński), Promocji zdrowia (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Edukacji Europejskiej (PWSZ w Gorzowie Wlkp.), Ewaluacji Programów Społecznych (Uniwersytet Warszawski) oraz Systemów Zarządzania Jakością (Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.).

Ewa Rawa pracowała jako nauczycielka w SP nr 13 i w SP nr 20 w Gorzowie Wlkp. Od 1992 roku pracuje w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Jest nauczycielem dyplomowanym oraz ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

Ewa Rawa za wybitne osiągnięcia została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Odznaczeniem „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wyróżniona wyróżnieniami różnych organizacji. Obok pracy zawodowej angażuje się w działalność społeczną. Jest wiceprezesem Koła Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

Zamężna, ma dwie córki i wnuczkę.

{gallery}galerie/20160314{/gallery}