Kategoria: Poświadczenie klauzulą apostille świadectw/dyplomów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

3 września 2018

Poświadczenie klauzulą apostille świadectw/dyplomów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille dokonuje się na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 I.PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.