2 maja 2018

Być wiernym Ojczyźnie mej…” Uroczystości w Lipkach Wielkich

26 kwietnia 2018 r. Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty, uczestniczyła w uroczystości „Być wiernym Ojczyźnie mej…”, która odbyła się na cmentarzu oraz w Szkole Podstawowej  w Lipkach Wielkich.

W trakcie uroczystości Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Klimczak oraz Wójt Gminy Santok Józef Ludniewski dokonali odsłonięcia nagrobka wraz z tablicą pamiątkową, na grobie Mariana Jaworskiego ps. „As”, żołnierza Rzeczpospolitej Polskiej, obrońcy Warszawy, żołnierza AK odznaczonego Krzyżem Walecznych, który po wojnie mieszkał w Lipkach Wielkich i do śmierci w 1989 roku był inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa. Poświęcenia pomnika dokonał Kapelan Kompanii Kadetów im. Zesłańców Sybiru Ks. Artur Nebelski.

Druga część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich. Po wystąpieniach Dyrektora Szkoły Ferdynanda Sańko, Zastępcy Wójta Gminy Santok Bogumiła Ciborskiego oraz zaproszonych gości odbyła się cześć artystyczna poświęcona pamięci tych, którzy „byli wierni Ojczyźnie” i walczyli o naszą wolność.