27 marca 2024

Bezpłatny Program Profilaktyczny „Bądź Unplugged” realizowany w latach 2022-2024

Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza cztery pięcioosobowe zespoły nauczycieli, pedagogów, psychologów zatrudnionych w danej szkole na terenie województwa lubuskiego do uczestnictwa w Bezpłatnym Programie Profilaktycznym „Bądź Unplugged” organizowanym w dniach 17- 18.05.2024 r.

Projekt realizowany jest na zlecenie Ministra Edukacji w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.

Uczestnictwo umożliwi zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do przeprowadzenia przynajmniej jednej edycji programu w Państwa jednostce.
Szkołom, które zgłoszą się do udziału w programie zapewniamy: możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, komplet materiałów do realizacji programu w jednym oddziale klasowy w danej szkole, wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji programu.

Informacje na temat programu Unplugged możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej https://programyrekomendowane.pl/programy/profilaktyka-uniwersalna/unplugged/

Więcej szczegółów na temat realizowanego projektu „Bądź Unplugged”, w tym formularz zgłoszeniowy na stronie: https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/badz-unplugged-2022-2024/

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać również pod numerem telefonu 452 929 828.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.
Fundacja Pozytywnej Profilaktyki ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław, Tel. +48 690 366 244,
e- mail: biuro@pozytywnaprofilaktyka.org www.pozytywnaprofilaktyka.org KRS: 0000607820 REGON: 364019434 NIP: 8943075406 Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 1750 0012 0000 0000 3300 0227

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i do wdrożenia w Państwa szkołach skutecznego i atrakcyjnego dla uczniów programu profilaktycznego.

Lubuski Kurator Oświaty
Mariusz Biniewski