26 marca 2018

Bezpłatne szkolenie rady pedagogicznej z eTwinningu.

Zachęcamy szkoły i placówki zainteresowane bezpłatnym szkoleniem rad pedagogicznych z zakresu wykorzystywania narzędzi informatycznych w edukacji, w tym narzędzi programu eTwinning.

Szkolenia są bezpłatne, prowadzone przez trenerów regionalnych i przedstawicieli biura eTwinning.

Dzięki warsztatowej formie szkoleń uczestnicy poznają w praktyce zestaw narzędzi eTwinning umożliwiający współpracę z innymi zarejestrowanymi nauczycielami i realizację zadań projektowych.

Dyrektorzy szkół zainteresowani przeprowadzeniem wymienionych, bezpłatnych szkoleń w swoich szkołach/placówkach mogą zgłosić zapotrzebowanie szkoleniowe poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY