22 marca 2012

Apel „Nie Wypalaj Traw”

altSzanowni Państwo,

Dyrektorzy

 

W okresie wiosennym w województwie lubuskim wzrasta liczba pożarów, przyczyną których jest m.in. wypalanie traw.

 

 

W związku z tym, proszę Dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego o wydrukowanie w formacie A3 i umieszczenie załączonego do informacji plakatu na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych. Jednocześnie zachęcam do skorzystania z przygotowanych i przeprowadzanych przez lubuskich strażaków pogadanek edukacyjnych pod hasłem „Nie Wypalaj Traw”, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania z właściwą jednostką straży pożarnej, działającą w najbliższej okolicy.

Wyrażam nadzieję, że wspólne działania wpłyną na zminimalizowanie zagrożenia pożarami w wyniku wypalania traw.

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie otrzymacie Państwo także drogą elektroniczną – system ankiet.

 

Załączniki

Pobierz Plakat „Nie Wypalaj Traw”

 

Lubuski Wicekurator Oświaty

/-/ Radosław Wróblewski
 


plakat_mini_nie_wypalaj_traw

kliknij w plakat aby pobrać większą wersję

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa