27 maja 2011

Ankieta w SYSTEMIE ANKIET dla wszystkich szkól i przedszkoli: Polsko-niemiecka współpraca edukacyjna

W systemie ankiet została zamieszczona ankieta pod nazwą: Polsko-niemiecka współpraca edukacyjna, skierowana do wszystkich szkół i przedszkoli województwa lubuskiego.

 

Państwa informacje są niezbędne do opracowania raportu na temat stanu polsko-niemieckiej współpracy edukacyjnej w województwie lubuskim. Wypełnioną ankietę prosimy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2011 r.

 

Prosimy Dyrektorów szkół i przedszkoli o rzetelne wypełnienie ankiety i priorytetowe potraktowanie zadania.