8 kwietnia 2016

Analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres XII – I I

logo koNa podstawie § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie  ewaluacji zewnętrznych, kontroli przewidzianych w planie nadzoru pedagogicznego i kontroli
w trybie działań doraźnych za okres XII-II roku szkolnego 2015/2016.

 

Załącznik:
Analiza ilościowa i jakościowa wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie ewaluacji zewnętrznych