9 maja 2014

Analiza wyników nadzoru pedagogicznego – szkoły podstawowe

Na podstawie § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie ewaluacji zewnętrznej.

Analiza dotyczy ewaluacji zewnętrznych problemowych przeprowadzonych w 17. szkołach podstawowych, w okresie od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. W trzynastu badano funkcjonowanie szkoły w wymaganiach 2, 3 i 5, natomiast w czterech – 11 i 12.

 

Załącznik: Analiza_wyników_ewaluacji_szkoły_podstawowe