9 maja 2013

Akcja „Bezpieczna Woda”

men2Pobierz pełną treść listu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Pana Tadeusza Sławeckiego w sprawie akcji „Bezpieczna Woda”

Więcej informacji na: www.msport.gov.pl/turystyka