26 lutego 2024

Akcja edukacyjna „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych”

Krajowa Rada Notarialna serdecznie zaprasza szkoły ponadpodstawowe oraz policealne do wzięcia udziału w akcji „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych”.

Celem akcji jest podnoszenie świadomości wśród młodzieży w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa. Poprzez takie spotkania organizatorzy chcieliby przybliżyć młodym osobom specyfikę zawodu notariusza oraz przekazać informacje nt. czynności notarialnych, których po osiągnięciu pełnoletności młodzi ludzie mogą dokonywać samodzielnie, w szczególności takich jak:

  • zawarcie umowy sprzedaży (np. charakter umowy sprzedaży – elementy, które taka umowa powinna zawierać, sposoby zabezpieczenia zapłaty).
  • zawarcie umowy darowizny (np. co to jest darowizna, kiedy może zostać odwołana),
  • zawarcie umowy najmu okazjonalnego (w tym poddanie się egzekucji w związku z zawartą umową najmu),
  • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (kiedy i po co),
  • złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (terminy, kolejność dziedziczenia),
  • udzielenie pełnomocnictwa (np. do złożenia bądź odbioru dokumentów na wyższej uczelni),
  • sporządzenie odpisów wierzytelnych (świadectwa, inne dokumenty).

 

Placówki zainteresowane zaproszeniem notariusza na wykład w roku szkolnym 2023/24 (lub też przeprowadzeniem szkolenia dla nauczycieli WOS-u) proszone są o przesyłanie na adres komunikacja@krn.org.pl zgłoszeń zawierających proponowany termin (data wraz z godziną), adres szkoły, wybrany temat (lub tematy) oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej szkołę. Po umówieniu spotkania otrzymają Państwo informację zwrotną ze szczegółami wykładu oraz kontaktem do wykładowcy.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie organizatora Notariusz w szkole.