30 kwietnia 2018

Konferencja dla dyrektorów szkół realizujących Program Podnoszenia Efektywności  w Szkołach Województwa Lubuskiego.

23 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bogdańcu odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół realizujących Program Podnoszenia Efektywności w Szkołach Województwa Lubuskiego. Spotkanie rozpoczęła Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, która przywitała dyrektorów i podziękowała za zaangażowanie w podejmowane działania doskonalące proces dydaktyczny i wychowawczy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogdańcu Pani Małgorzata Reks była gospodarzem spotkania, zaprezentowała w imieniu Pani Krystyny Pławskiej – Wójta Gminy Bogdaniec film, który ukazuje miejsca ciekawe, atrakcyjne i godne odwiedzenia na terenie Gminy oraz działania jakie są podejmowane w zakresie rozwoju oświaty. Uczestnicy konferencji, poznali również historię Szkoły Podstawowej w Bogdańcu oraz pomysły i rozwiązania z obszaru dydaktyki  i wychowania.

W następnej części spotkania, uczestnicy mieli okazję obserwować lekcje matematyki
i historii, których celem było pokazanie indywidualizacji pracy z uczniami.

Podczas  panelu dyskusyjnego dyrektorzy dzielili się doświadczeniami z zakresu edukacji włączającej  i jej wpływu na poprawę efektywności kształcenia.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 przekazali pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego: Małgorzata Jach – kierownik pracowni, język polski   –  Beata Gizińska-Gigoła, matematyka – Dorota Tomczak , język obcy  –  Mirosław Kwiatkowski.

Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty podsumowała spotkanie i podziękowała dyrektorom za zaangażowanie w realizacji Programu.