1 kwietnia 2020

186 mln zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli – dziś ruszają wnioski

Już od dziś, 1 kwietnia br. samorządowcy mogą składać wnioski na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli. Do rozdysponowania na ten cel jest kwota 186 mln zł! To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Zachęcamy samorządy do składania wniosków.

– Dziękuję Ministerstwu Cyfryzacji za tak szybkie działanie, dzięki któremu możemy wesprzeć nauczycieli i uczniów w tym trudnym czasie. Cieszę się, że prowadzone przez nas rozmowy doprowadziły do zmian w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, dzięki czemu możliwe będzie zakupienie potrzebnego sprzętu dla szkół – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Jak uzyskać finansowanie?

Kwota wsparcia została powiązana z liczbą uczniów. Złożenie wniosku jest gwarancją wypłaty środków, a wkład własny nie jest wymagany.

Na początku należy sprawdzić, na jakie środki może liczyć dany samorząd. Będą to kwoty w przedziale od 35 tys. zł do 100 tys. zł. Wysokość finansowania jest uzależniona od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1915-wysokosc-dofinansowania-w-ramach-programu-zdalna-szkola znajduje się lista wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z przyporządkowaną kategorią, która wskazuje na wysokość finansowania. Kategoria I – 35 tys.; II – 45 tys.; III – 60 tys.; IV – 70 tys.; V – 80 tys.; VI – 1000 tys.

Aby uzyskać finansowanie, należy skorzystać z generatora wniosków dostępnego na stronie https://cppc.gov.pl/.

We wniosku należy podać:

  • dane adresowe gminy/powiatu;
  • informację o tym, ile szacunkowo szkół, nauczycieli lub uczniów obejmie wsparcie (można wskazać przedział);
  • informację o cenie jednostkowej za jeden produkt, liczbie sztuk, a także przeznaczeniu i parametrach sprzętu.

Po wygenerowaniu wniosku można przejść do Aplikacji do przesyłania wniosków i załączyć swój wniosek.

Instrukcja, jak krok po kroku złożyć wniosek, znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/180-milionow-zlotych-na-laptopy-dla-uczniow-i-nauczycieli.

Na co można przeznaczyć finansowanie?

Finansowanie można przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość. W pierwszej kolejności są to: komputery, laptopy czy tablety. Za otrzymane środki samorządy mogą kupić również: niezbędne oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, mobilny dostępu do internetu lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu.

Nie ma określonych wymagań dotyczących konkretnego sprzętu. Sugerowana cena jednego komputera lub laptopa nie powinna przekroczyć 3,5 tys. zł, a tabletu 1,5 tys. zł.

Jak będą rozliczane wnioski?

Wniosek złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) został maksymalnie uproszczony, a obowiązkowe procedury zredukowane do minimum. Wszystko po to, jak najwięcej samorządów w jak najkrótszym czasie mogło zakupić niezbędny sprzęt do kształcenia na odległość.

Na złożenie raportu rozliczającego poniesione wydatki jednostki samorządu terytorialnego będą miały 6 miesięcy.