23 kwietnia 2018

04 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Dzień 04 maja 2018 r.  (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 19 maja 2018 r. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy rządowej administracji:

  • centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
  • terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy, które należą do Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.

Jednocześnie informuję, że treść Zarządzenia jest dostępna pod adresem: https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/zmiana-zarzadzenia-o-dniu-wolnym-od-pracy-w-urzedach-administracji-rzadowej

Pliki do pobrania: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/zarzadzenie_nr_10_szefa_kprm.pdf