23 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie
szkół i placówek oświatowych

województwa lubuskiego

 

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil przez każdego ucznia, nauczyciela, rodzica. Kończy się rok szkolny 2021/2022, czas wytężonej pracy całej społeczności szkolnej, okres wielu sukcesów i radości, ale również niepokoju spowodowanego pandemią COVID 19 oraz wojną na Ukrainie.

Doceniając całoroczną pracę nauczycieli, przekazuję słowa uznania i podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia, za zaangażowanie, przekazywaną wiedzę i cierpliwość, za tworzenie optymalnych warunków i szans dla rozwoju każdego ucznia.

Rodzicom dziękuję za współpracę, za troskę o rozwój i wychowanie swoich dzieci, za aktywne włączanie się w funkcjonowanie szkoły.

Uczniom gratuluję sukcesów i osiągnięć szkolnych. Wiem, że w czasie wakacji czekają na Was ciekawe propozycje spędzenia wolnego czasu. Żywię nadzieję, że będziecie pamiętać o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Bądźcie rozważni i przewidujący.

Wszystkim Państwu życzę radosnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji.

 

 

 Lubuski Kurator Oświaty

 Ewa Rawa

 

 

Załączniki

List LKO na zakończenie roku szkolnego
Data: 2022-06-23, rozmiar: 501 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa