3 sierpnia 2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że na stronie internetowej MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/ogloszenie-wynikow-egzaminu-osmoklasisty  znajduje się informacja dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz terminów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.