4 września 2019

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

Szanowni Państwo

Dnia 2 września 2019 r w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie odbyła się wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Na zaproszenie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy i Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego licznie przybyli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Klasztorze Ojców Franciszkanów we Wschowie  celebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego – Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości w asyście mażoretek, orkiestry oraz sztandarów szkolnych przeszli pochodem  ulicami Wschowy do Zespołu Szkół. Uroczystość odbywała się w hali sportowej, w której zgromadzili się uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście. Pan dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie Damian Janowicz przywitał uczniów w nowym roku szkolnym, przedstawił krótką historię szkoły oraz kierunki kształcenia w niej prowadzone. Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty przywitała dostojnych gości oraz wszystkich uczestników uroczystości. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na kierunki polityki oświatowej ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej, nawiązała do 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Złożyła życzenia uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Głos z życzeniami w nawiązaniu do możliwości kształcenia młodego pokolenia w wolnej Polsce w swoich wystąpieniach zawarli Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak, Poseł na Sejm RP – Marek Ast oraz Starosta Wschowski – Andrzej Bielawski. Uczniowie klas I Zespołu Szkół złożyli uroczyste ślubowanie. Całość uroczystości uświetnili swoim występem uczniowie szkoły, którzy przygotowali program artystyczny.

Po zakończeniu uroczystości Goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły oraz na poczęstunek.