1 kwietnia 2022

Ukraiński system oświaty – list Ministra Edukacji i Nauki

W poniedziałek, 28 marca br. Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Przybliżył w nim informacje o ukraińskim systemie oświaty.

– W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego, do przedszkoli i szkół w Polsce przyjmowane są licznie dzieci i młodzież z Ukrainy. Aby optymalnie zorganizować dalsze ich kształcenie w naszym kraju, przydatna jest wiedza o ukraińskim systemie oświaty – napisał minister Edukacji i Nauki w liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

W swojej korespondencji szef MEiN przedstawił najważniejsze informacje o tym, jak zorganizowany jest ukraiński system edukacji, kiedy zaczyna się obowiązek nauki, jaki dokument poświadcza średnie wykształcenie i jak przeprowadzany jest test uprawniający do przyjęcia na studia. Do listu Minister Edukacji i Nauki dołączył programy nauczania dla trzech kolejnych etapów edukacyjnych: klasy 1-4, 5-9 i 10-11.

Załączniki