wypoczynek

6 czerwca 2018

Kontrola autokarów – komunikat Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim oraz zwiększeniem liczby organizowanych wycieczek, od dnia 1 czerwca 2018 r. kontrola autokarów odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu pod adresem: ul. Wróblewskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski koło Stacji Paliw Centrum Usług Logistycznych (nad Komendą Miejską Policji), po uprzednim potwierdzeniu i ustaleniu godziny pod numerem telefonu 95 7 382570
2 maja 2018

Przepisy prawne dotyczące organizacji wypoczynku

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) weszły w życie od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Załączniki ustawa-o-systemie-oswiaty-z-15-pazdziernika Data: 2018-05-02,
18 lipca 2017

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

alt
Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) do pracy
w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci  i młodzieży szkolnej w 2017 r. W myśl art.