Szkoła Promująca Zdrowie

7 czerwca 2017

Szkoła Promująca Zdrowie

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego pragnę przypomnieć lubuskim Szkołom Promującym Zdrowie o możliwości uzyskania wojewódzkiego certyfikatu SzPZ, który nadawany jest na 3 kolejne lata. O nadanie certyfikatu: po raz pierwszy mogą starać się szkoły, które należą przynajmniej od roku do Lubuskiej Sieci Szkół, przeprowadziły diagnozę potrzeb, wybrały problem/problemy priorytetowe, zaplanowały działania i dokonały ewaluacji pracy, po raz kolejny mogą starać się szkoły, którym po trzech latach od uzyskania certyfikatu wojewódzkiego upłynął termin jego ważności.