stypendia

2 października 2017

Zarchiwizowane: Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

  Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2017/2018 (lista w załączeniu). Zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. nr 106, poz. 890) stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie.