rocznica

14 listopada 2017

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa wzięła udział w obchodach 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wojewódzkie uroczystości odbyły się na Skwerze Wolności w Gorzowie Wielkopolskim przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas uroczystości I rocznik Kompanii Kadetów im. Zesłańców Sybiru Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.  złożył   ślubowanie. W trakcie uroczystości wręczone zostały  także nagrody laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu Wojewody Lubuskiego na grafikę patriotyczną. W przeddzień wojewódzkich uroczystości Lubuska Kurator Oświaty uczestniczyła w szkolnych obchodach Święta w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp.,