men

4 sierpnia 2020

Szósta edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

Szanowni Państwo Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), który będzie trwał od 20 do 26 września 2020 r. Do udziału w tym wydarzeniu, którego celem jest promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, minister zaprasza uczniów, studentów, organizacje pozarządowe, naukowców, a także samorządy, przedsiębiorstwa oraz wszystkie osoby, dla których ważne są kwestie zrównoważonego rozwoju. Załączniki plakat Data: 2020-08-04, rozmiar: 725 KB