losy żołnierza

12 marca 2018

Wyniki zawodów III stopnia (etapu wojewódzkiego) Olimpiady Losy żołnierza … 2017/2018

losy
W zawodach okręgowych – III stopnia w woj. lubuskim uczestniczyło 9 uczniów. Komisja Egzaminacyjna zawodów stwierdza, że niżej wymienieni uczniowie uzyskali następującą liczbę punktów: Lp. Imię i Nazwisko Ucznia
Adres e-mailowy Szkoła + powiat + Imię i nazwisko i adres e-mailowy nauczyciela prowadzącego Test
punkty Odpo-wiedź ustna Punkty razem Uczniowie, którzy zdobyli ponad 60% punktów z testu i odpowiedzi ustnej. 1 Jakub Derda I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., powiat Gorzów Wlkp.,