kontakt

3 kwietnia 2016

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 8:00-15:00
PRACOWNICY ul. Jagiellończyka 1066-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 84 12
fax. 95 722 37 26
e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
skrytka e-puap: /ko-gorzow/skrytka
skrytkaESP epuap: /ko-gorzow/SkrytkaESP Jak wysłać epuap do naszego urzędu? DELEGATURA
W ZIELONEJ GÓRZE
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5
(budynek Starostwa Powiatowego,