kontakt

3 kwietnia 2016

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 14 grudnia 2019 r. Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 8:00-15:00
PRACOWNICY ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 84 12
fax. 95 722 37 26
e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
skrytka e-puap: /ko-gorzow/skrytka
skrytkaESP epuap: /ko-gorzow/SkrytkaESP DELEGATURA
W ZIELONEJ GÓRZE
65-057 Zielona Góra,