brd

16 października 2018

Szkolenie nauczycieli zajmujących się Wychowaniem Komunikacyjnym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie w zakresie zadań szkoły i nauczycieli – szkolnych koordynatorów Wychowania Komunikacyjnego. Szkolenie organizowane jest dla nauczycieli koordynatorów WK rozpoczynających pracę w szkole, w tym zakresie oraz wszystkich tych osób, które do tej pory nie zostały przeszkolone lub mają potrzebę odnowienia przedmiotowej wiedzy.
5 września 2018

Lubuski Konkurs BRD

Szanowni Państwo, informujemy, że w roku 2018/19 Lubuski Kurator Oświaty przystąpi do organizacji Lubuskiego Konkursu BRD. Szczegóły organizacyjne (regulamin itp.) opublikowane zostaną do końca września. Organizatorem Konkursu na terenie województwa jest Lubuski Kurator Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ma charakter rywalizacji indywidualnej.